Biuro Express

Razem dla równych szans

Nasze cele

01

Integracja społeczna i zawodowa

Wierzymy, że każdy człowiek ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym. Dlatego podejmujemy działania, które mają na celu zapewnienie określonym grupom osób szansy na zatrudnienie i aktywność społeczną.

02

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem

Nasza Fundacja angażuje się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Działamy na rzecz zmniejszenia skutków ubóstwa i pomagamy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

03

Pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

Nasze działania skupiają się na wsparciu osób z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich bliskich. Organizujemy szkolenia, warsztaty i aktywności, które umożliwiają rozwijanie umiejętności i integrację społeczną.

Nigdy nie jest za późno, aby zacząć budować lepsze jutro

to motto, które przyświeca naszej fundacji. Naszą misją jest dostarczanie kompleksowego wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem, niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. Dążymy do integracji społecznej i zawodowej, aby każdy człowiek mógł znaleźć swoje miejsce i osiągnąć pełną samorealizację. Poprzez organizację różnorodnych działań, szkoleń, imprez i spotkań staramy się budować więzi społeczne, rozwijać umiejętności oraz promować równość i akceptację. Nasza misja jest napędzana wiarą w potencjał każdej jednostki i pragnieniem budowania lepszego i bardziej inkluzywnego społeczeństwa.

Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem.

Zatrudnienie dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Pomoc w zdobywaniu wykształcenia i umiejętności

Popularyzacja wiedzy dotyczącej edukacji osób niepełnosprawnych

Kształtowanie systemu motywacyjnego dla dzieci i młodzieży

Świadczenie nieodpłatnej pomocy w załatwianiu spraw urzędowych

Profesjonalna obsługa biurowa, księgowa i kadrowa

Dane kontaktowe

email

biuro.express@o2.pl